Mahmut Cavdar's personal site

https://akinjis.com/~mc


İlki 1932 yılında başlatılan dil kurultaylarına ait notlar:

Birinci Türk Dili Kurultayı

İkinci Türk Dili Kurultayı